فولاد ایران

مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران برگزار شد، اعضای جدید هیئت مدیره انجمن فولاد انتخاب شدند

مجمع عمومی انجمن فولاد امروز سه شنبه 27 اردیبهشت در هتل همای تهران برگزار شد. در ابتدای این جلسه با رأی نمایندگان شرکتها، دکتر ابوتراب فاضل ... ادامه مطلب
جهت مشاوره بامادرارتباط باشید