جدول‌ وزنی شمش فولاد

محاسبه وزن شمش فولاد کار بسیار راحتی است. برای این منظور کافی است طول، عرض و ارتفاع شمش را (به متر) در هم ضرب نموده سپس حاصل را در وزن مخصوص آهن یعنی عدد ۷/۸۵ ضرب می‌کنیم. نتیجه حاصل شده وزن شمش بر حسب “تُن” است که با ضرب این عدد بر عدد ۱۰۰۰ می‌توانید وزن را بر حسب کیلوگرم نیز بدست آورید

 
مقطع ۶ متر ۱۲ متر
۱۰۰ ۴۶۷.۰۴۰ ۹۴۴.۸۸۰
۱۲۰ ۶۸۰.۳۱۴ ۱.۳۶۰.۶۲۷
۱۲۵ ۷۳۸.۱۸۸ ۱.۴۷۶.۳۷۵
۱۵۰ ۱.۰۶۲.۹۹۰ ۲.۱۲۵.۹۸۰
۲۰۰ ۱.۸۸۹.۷۶۰ ۳.۷۷۹.۵۲۰

گرید و ترکیب شیمیایی شمش فولاد
در کشور شمش با ترکیب های شیمیایی گوناگون تولید می‌شود که این تفاوت در ترکیب را با گریدهای مختلف نام گذاری می‌کنند. رایج‌ترین گریدهای شمش عبارت‌اند از:
۳sp
5sp
MO40
CK45
که در جدول زیر، ترکیب شیمیایی این گریدها درج شده است

 
گرید C SI MN P S CR NI CU
5SP 0.28 – 0.37 0.15 – 0.3 0.5 – 0.8 0.04 0.05 0.3 0.3 0.3
3SP 0.14 – 0.22 0.15 – 0.3 0.4 – 0.65 0.04 0.05 0.3 0.3 0.3
MO40 0.38 – 0.45 0.4 0.6 – 0.9 0.03 0.03 0.9 – 1.2
CK45 0.42 – 0.5 0.4 0.5 – 0.8 0.03 0.03