شماره‌های تماس:

جدول‌ وزنی شمش فولاد

محاسبه وزن شمش فولاد کار بسیار راحتی است. برای این منظور کافی است طول، عرض و ارتفاع شمش را (به متر) در هم ضرب نموده سپس حاصل را در وزن مخصوص آهن یعنی عدد ۷/۸۵ ضرب می‌کنیم. نتیجه حاصل شده وزن شمش بر حسب “تُن” است که با ضرب این عدد بر عدد ۱۰۰۰ می‌توانید وزن را بر حسب کیلوگرم نیز بدست آورید

 
مقطع 6 متر 12 متر
100 467.040 944.880
120 680.314 1.360.627
125 738.188 1.476.375
150 1.062.990 2.125.980
200 1.889.760 3.779.520

گرید و ترکیب شیمیایی شمش فولاد
در کشور شمش با ترکیب های شیمیایی گوناگون تولید می‌شود که این تفاوت در ترکیب را با گریدهای مختلف نام گذاری می‌کنند. رایج‌ترین گریدهای شمش عبارت‌اند از:
3sp
5sp
MO40
CK45
که در جدول زیر، ترکیب شیمیایی این گریدها درج شده است

 
گرید C SI MN P S CR NI CU
5SP 0.28 – 0.37 0.15 – 0.3 0.5 – 0.8 0.04 0.05 0.3 0.3 0.3
3SP 0.14 – 0.22 0.15 – 0.3 0.4 – 0.65 0.04 0.05 0.3 0.3 0.3
MO40 0.38 – 0.45 0.4 0.6 – 0.9 0.03 0.03 0.9 – 1.2
CK45 0.42 – 0.5 0.4 0.5 – 0.8 0.03 0.03