شماره‌های تماس:

فرمول محاسبه وزن تیرآهن IPE

برای محاسبه وزن تیرآهن با استفاده از مشخصات ابعادی و هندسی می‌توان از فرمول زیر بهره جست.

طول تیرآهن به متر × وزن یک متر (از جدول اشتال) = وزن تیرآهن IPE

سایز تیر آهن وزن شاخه 1 متری وزن شاخه 12 متری
8 6 72
10 8.1 98
12 10.4 125
14 12.9 155
16 15.8 190
18 18.8 226
20 22.4 269
22 26.2 315
24 30.7 369
27 36.1 434
30 42.2 507
33 49.1 590
36 57.1 686
40 66.3 796
45 77.6 932
50 90.7 1089
55 106 1272
60 122 1464

فرمول محاسبه تیرآهن دوبل

تیرآهن نه تنها به‌عنوان تیرک‌های پوشش دهانه سقف‌ها استفاده می‌شود بلکه می‌تواند به‌عنوان ستون نیز مورد استفاده قرار گیرد، تیرآهن مطلوب‌ترین مقطع برای ساخت ستون است و با جوش دادن دو تیر موازی به هم ، می‌توان ستونی با عنوان رایج تیر دوبل تولید کردH

محاسبه وزن تیر دوبل نیز حائز اهمیت است، زیرا با افزایش طبقات نیروی وارده به ستون طبقه اول افزایش می‌یابد

در محاسبه وزن سازه فولادی می‌توان از فرمول زیر برای به دست آوردن وزن نهایی تیر دوبل کمک گرفت

وزن نهایی تیرآهن دوبل = (طول تیرآهن IPB x 2) × وزن یک متر (از جدول اشتال)

جدول وزن تیراهن هاش بال‌ پهن (HEB – IPB)

وزن تیرآهن

سایز تیرآهن وزن یک متر KG وزن شاخه سبک KG شاخه سنگین KG
10 20.4 200 244
12 26.7 234 322
14 33.7 299 390
16 42.6 365 500
18 51.2 426 590
20 61.3 508 720
22 71.5 606 828
24 83.2 724 960
27 93.0 818 1075
30 103 917 1210
33 117 1060 1370
36 127 1171 1551
40 134 1260 1603
45 142 1342 1754
50 155 1860
55 171 2052
60 187 2244

فرمول محاسبه تیرآهن لانه زنبوری (CPE)

وزن تیرآهن

در سالن‌ها ، پل‌ها، و سقف سوله‌ها که عرض ساختمان بیش از ۸ متر است، میبایست ارتفاع جان تیرآهن و پهنای آن افزایش یابد که این موضوع باعث افزایش وزن خام محصول می گردد ، برای حل این مشکل تولید کنندگان حفره‌های هندسی را در داخل جان تیرآهن به‌منظور سبک سازی ایجاد می‌کنند.

تیرآهن لانه زنبوری ضمن تأمین مقاومت خمشی مطلوب جهت پوشش دهانه‌های عریض، وزن کمتری را به مهندس محاسب ارائه می‌دهند.

از فرمول زیر برای محاسبه وزن تیرآهن لانه زنبوری می‌توان استفاده کرد :

طول تیر لانه زنبوری به متر× وزن یک متر (از جدول اشتال) = وزن نهایی تیر لانه زنبوری