صنایع فولادی آذر گستر سدید

مجموعه صنایع فولادی آذر گستر سدید در سال 1390 جهت تأمین نیازهای روزافزون صنایع ساختمانی به سازه های فلزی در شهرک صنعتی شمس آباد واقع در استان تهران، تأسیس و راه اندازی شد.

فعالیت این مجموعه در زمینه تولید کالا با کد ساخت آهن و فولاد اساسی (2710) و و ساخت فلزات اساسی (27) با مجوز پروانه بهره برداری شماره 34150 و تاریخ 23/7/1390 برای میلگردهای آهنی با کد کالایی 27101234 به ظرفیت 4400 تن می باشد.

این مجموعه با داشتن بیش از 7 سال سابقه کار با صنایع ماشین سازی، شرکت های تولیدی خصوصی، قطعه سازان صنایع فلزی و انبارهای فروش آهن آلات یکی از تولیدکنندگان برجسته جهت عرضه آهن آلات بدون واسطه به صورت جزئی و کلی می باشد.

محصولات تولیدی صنایع فولادی آذر گستر سدید

عمده محصولات تولیدی صنایع فولادی آذر گستر سدید میلگرد ساده صنعتی سایزهای 12 الی 40 میلی متر به صورت شاخه 6 متری و 12 متری می باشد.

میلگرد ساده دارای تنش جاری 240 کیلوگرم ب سانتی متر مربع (مگاپاسکال) و تنش گسیختگی 360 کیلوگرم بر سانتی متر مربع (مگاپاسکال) می باشد. تغییر شکل پلاستیکی نشبی این محصول در زمان گسیختگی در حدود 25 درصد می باشد.

به عنوان میلگرد نرم شناخته می شود. مناسب عملیات تراشکاری، آهنگری و جوشکاری می باشد.

جهت مشاوره بامادرارتباط باشید