جدول وزن لوله

نحوه محاسبه وزن لوله

فرمول هر متر لوله: =ضخامت*قطر بیرونی*۱۶۶*قطر خارجی*۳٫۱۴*۷.۸۵ /۱۰۰۰

** =۱۰۰۰/۲*۷٫۸۶*۶*۳٫۱۴*۵۶/۲+۶۰+قطر خارجی+۲/قطرداخلی*۳٫۱۴*۶*۷٫۸۶*۱۰۰۰/ضخامت

برای محاسبه ی هر شاخه لوله از روشی سریع تر میتوان از فرمول زیر استفاده کرد :

=۲میل*۶۰(پشت تا پشت لوله)*۱۴۷*ضخامت*قطر بیرونی*۱۴۷

وزن میلگرد 12 متری

سایز میلگرد (mm)وزن شاخه 12 متری میلگرد (Kg)
3696

milgerd-1

وزن میلگرد

tirahan-1

وزن تیرآهن

navdani-1

وزن ناودانی

nabshi-1

وزن نبشی

profile-001

وزن پروفیل

sheet-0001

وزن ورق

100

وزن لوله