جدول وزن شمش فولادی

نحوه محاسبه شمش فولادی

 

 

محاسبه وزن شش فولادی استاندارد ، اطلاع از مساحت و چگالی این محصول به راحتی امکان پذیر می باشد . برای سهولت وزن شش در سایزهای پر مصرف برای هر متر طول و شاخه 6 متری در اختیار شما می باشد . 

جدول وزن شمش فولادی

سایز (mm*mm)طول ( متر )وزن یک متر ( کیلوگرم )وزن شش متر ( کیلوگرم )
100*1006730/78440/472
120*1206386/113316/680
125*1256032/123192/738
130*1306071/133426/798
150*1506165/177990/062/1

جدول آنالیز شمش فولادی

 

  • گریدCSiMnP(max)S(max)Ni(max)Cu(max)
    3SP0.14 0.220.15 0.30.4 0.650.040.050.30.3
    5SP0.28 0.370.15 0.30.5 0.80.040.050.300.30
    ST370.09 0.150.17 0.350.35 0.650.0400.0400.30.3
    ST520.17 0.220.35 0.551.30 1.600.0350.0400.30.3